CNC TEZGAHLARININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Cnc Tezgahlarının Avantaj ve Dezavantajları nı sizlere en iyi şekilde açıklayacağız. Bu açıklamamızda sizlere maddeler halinde sunarak daha yalın ve anlaşılır bir şekilde iletmiş olacağız. CNC takım tezgâhlarının tamamının sağladığı en büyük ve birincil fayda otomasyona imkân tanımasıdır. CNC tezgâhlarının kullanılması suretiyle iş
parçalarının imalatı esnasında operatörün müdahalesi en aza indirilmekte veya tamamı ile ortadan kaldırılabilmektedir.

Çoğu CNC takım tezgâhları parça işlemesi esnasında dışarıdan bir müdahale olmadan çalışabilmekte, böylece operatörün yapacağı diğer işler için zaman bulmasına imkân tanımaktadır. Bu durum CNC tezgâh sahibine operatör hatalarının azaltılması, insan hatasından kaynaklanan hataların en aza indirilmesi, işleme zamanının önceden ve tam olarak tespit edilmesi gibi faydalar sağlamaktadır.

Bu sebep ile Tezgâh program kontrolü altında çalışıyor olacağından, konvansiyonel takım tezgâhında aynı parçaları imal eden bir usta ile kıyaslandığında, CNC operatörünün temel işleme tecrübesi ile ilgili olan beceri seviyesi oldukça azaltılmaktadır.

CNC teknolojisinin ikinci temel faydası, iş parçalarının hassas ve devamlı aynı ölçüde çıkmasıdır. Günümüzün CNC takım tezgâhları inanılması güç olan tekrarlama ve pozisyonlama hassasiyeti değerlerine sahiptir. Bu durum program kontrol edildikten sonra iki, on veya bin adet iş parçasının da aynı hassasiyet ve ölçü tamlığında elde edilebilmesini sağlamaktadır.

Cnc Takım Tezgahlarının Avantajları

Cnc Takım Tezgahlarının Avantajları şunlardır;

 • Konvansiyonel tezgahlarda kullanılan bazı bağlama kalıp, mastar vb. elemanlarla kıyaslandığı zaman tezgahın ayarlama zamanı çok kısadır.
 • Ayarlama, ölçü, kontrolü, manuel hareket vb. nedenlerle oluşan zaman kayıpları ortadan kalkmıştır.
  İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür.
 • Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur.
 • Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahiptir.
 • Tezgahın çalışma temposu her zaman yüksek ve aynıdır.
 • Her türlü sarfiyat (elektrik, emek, malzeme vb.) asgariye indirgenmiştir.
 • İmalatta operatörden kaynaklanacak her türlü kişisel hatalar ortadan kalkmıştır.
 • Kalıp, mastar, şablon vb. pahalı elemanlardan faydalanılmadığı için sistem daha ucuzdur.
 • Depolamada daha az yere gerek vardır.
 • Parça imalatına geçiş daha süratlidir.
 • Parça üzerinde yapılacak değişiklikler sadece programın ilgili bölümünde ve tamamı değiştirilmeden seri olarak yapılır. Bu nedenle CNC takım tezgahlarıyla yapılan imalat büyük bir esnekliğe sahiptir.

CNC TAKIM TEZGAHLARININ DEZAVANTAJLARI:

Cnc Takım Tezgahlarının Dezavantajları her sistem de olduğu gibi dezavantajlarda mevcuttur. Bunlar şunlardır;

 • Detaylı bir imalat planı gereklidir.
 • Pahalı bir yatırımı gerektirir.
 • Tezgahın saat ücreti yüksektir.
 • Konvansiyonel tezgahlara kıyaslandığında daha titiz kullanım ve bakım isterler.
 • Kesme hızları yüksek ve kaliteli kesicilerin kullanılması gerekir.
 • Periyodik bakımları uzman ve yetkili kişiler tarafından düzenli olarak yapılmalıdır