CNC TAKIM TEZGAHLARINDA BAKIM

Cnc Takım Tezgahlarında bakım nedir?’ i açıklamadan “Bakım Nedir?” sorusu ile başlamak istiyoruz. Belirli periyodik aralıklarla tezgah ve ekipmanlarının gözden geçirilmesi işlemine BAKIM denir. Öte yandan CNC takım tezgahlarında kullanılan elektronik devre elemanları konvansiyonel tezgahlarda kullanılanlarla kıyaslandığı zaman fazla sayıda oldukları görülmektedir. Elektronik elemanlar için titiz kullanım ve sağlıklı çalışma ortamları gerekir.

Tezgah ve sistemlerinin bu kadar gelişmesi ile birlikte bakım ve onarımları ile ilgili bazı kolaylıklar da geliştirilmiştir. Her konuda olduğu gibi bakım konusunda da inisiyatif operatöre bırakılmıştır. En kısa zamanda bakımın yapılması ve olumsuzlukların giderilmesi gerekir. Aksi halde böyle bir tezgahta her hangi bir programı çalıştırarak parça imalatı mümkün değildir.

CNC TAKIM TEZGAHLARINDA TEMİZLİK VE BAKIMIN ÖNEMİ

CNC takım tezgahlarında temizlik ve bakımın önemi büyüktür. Nedeni ise Cnc takım tezgahlarında, temizlik ve bakım yetersiz olur ise iş ve maddi bakımdan zarara uğrar. Büyük arızalar tezgahın imalat dışı kalmasına ve büyük masrafların çıkmasına neden olur.

Arızaların kısa sürede tespitinde hata teşhisi (Fault Diagnosis) ortaya çıkar. Bu teşhis de tezgah kontrol ünitesinin yönelteceği sorulara cevaplar verilmelidir. Öte yandan operatörün vereceği cevaplara göre arıza kontrol ünitesi tarafından açıklanarak sizlere iletir. CNC tezgahlarında oluşan genel arızalar şunlardır;

 • Toz
 • aşırı yağ
 • rutubet, ısı ve titreşim gibi benzer nedenler ile devre elemanlarının bağlantı yerlerinde gevşemeler ve aksaklıklar olur.

Bu bağlantıların kontrol edilerek uygun konumda takılmaları çoğu kez yeterlidir. U kısımların temizlenmesi ve arızaların giderilmesi için gerekli olacaktır. Mekanik çarpma, kırma, yakma vb. zarar vermeler dışında arızalar çok basit toz alma ve temizleme işlemleri ile giderilebilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı CNC tezgahlarının bulundukları ortamların temizliği son derece önemlidir. Tezgahın eksen hareket bölgeleri temiz ve yeterince yağlı bulunmalıdır. Gerektiğinde açılıp temizlikleri yapılmalıdır. Aksi halde en basit nedenlerle tezgahın uzun süre hizmet dışı kalması kaçınılmazdır. Günümüzde bakım iki seviye de yapılmaktadır;

A-Planlı bakım,
B-Koruyucu bakım

Her iki seviyedeki bakım bu alanda uzman olan teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu kişiler özellikleri şunlar olmalıdır ;

 • Elektronik alanında yeterli teknik ve pratik bilgiye,
 • Belli bir mesleki tecrübeye,
 • Dijital elektronik bilgisine,
 • Ölçme ve test cihazlarını kullanma becerisine,
 • Mini ve mikro bilgisayarlarla ilgili yeterli teknik bilgilere, sahip olmalıdır.

CNC tezgahlarında bakım şematik olarak aşağıdaki gibidir;

 • HAFTALIK BAKIM:

Haftalık bakımda, test proglamlarıyla bakım yapılmalıdır. Öyle ki tezgah miline verilecek devir sayısı, ilerleme hızları, minimum ve maksimum gibi değerler arasına girerek teste tabi olur. Bu testler ile elde edilen bulgular not edilerek ve nedenleri araştırılarak sorunları çözmek gerekir. Tezgah ve çevre ekipmanları üzerinde bulunan bütün fanların yeterli hava sirkülasyonunu sağlayıp sağlamadıklarına bakılır ve delikli kağıt şerit sürücü ve tekerlekleri kontrol edilir. Ve okuyucu kafa, kanal ve tırnakları düzenler.

 • AYLIK BAKIM:

Aylık periyodik bakımda, bir iş parçası programı talaş kaldırmadan çalıştırılarak test edilerek eksen hareketleri izlenerek kıyasalama yapmalısınız. Manuel olarak yağlanması gerekli olan yerler yağlanarak bütün devre bağlantılarının uygun şekilde takılı olup olmadıkları kontrol altında tutmalısınız. Ölçme sistemlerinin muhafazalar çıkartılarak, varsa pislik ve yağlar temizlenmeye almalısınız.

 • ALTI AY BAKIM

Sistemin hız, voltaj ve hataları ölçülerek elde edilen verilerile ilk ölçülen değerlerle kıyaslanmalı. Hava, yağ filtreleri vb. elemanların kontrolü yapılır ve temizlenir gerekirse de yenisi ile değiştirilir.

 • YILLIK BAKIM:

CNC sistemlerinde her bir devre ve devre elemanlarının, en iyi çalışma sistemlerine sahip olup olmadığına bakılarak kontrol edilmelidir. Öte yandan kontak noktalarının temizliği gözden geçirilerek kapılar , sızdırmazlık elemanları ve bağlantı vidaları sıkılı olup olmadıklarına bakılıp teste tabii olur.