Yükleniyor

29 Ocak 2019

CNC Tezgahları Nedir ?

 

Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yan i fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır. Diğer makin a sanayi ve otomotiv sanayinden sonra tarım makinaları imalatında da kullanılmaya gereksinim duyulmuştur. Bu tasarımcıların amacı başta da değindiğimiz gibi insan gücünü daha hızlı, güvenilir ve verimli aletler le değiştirmek olmuştur. Uzun yıllar bu tezgahlarda köklü bir değişiklikler olmamıştır. Ama sürekli bir gelişme kaydedilmiştir. Çağımız bilgisayar teknolojisine bürünmesi, metal kesme işlerinde bir çağ açmış olmaktadır. Bu olay genellikle "Bilgisayar Destekli Nümerik Kontrol" olarak isimlendirilir. Kısa adland ırılması ise CNC' dır. Bu tür takım tezgahları diğer sanayi kollarından sonrada tarım makinaları sanay ine sıçramış ve üreticileri bu tezgahlara yatırıma sevk etmiştir. Bu sayede tarım makinaları sanayi Avr upa standartlarına yaklaşma eğilimi göstermiş ve imalatta seri, hatasız üretime başlanmıştır. Bu çalışm amızda CNC 'nin tanıtılması, tezgah çeşitleri ve programlama tekniklerine değinilecektir.

CNC TEZGAHLARININ TARİHÇESİ:

Nümerik kontrol fikri II. Dünya savaşının sonla rında A. B. D. hava kuvvetlerinin ihtiyacı olan kompleks uçak parçalarını n üretimi için ortaya atılmıştır. Çünkü bu tür parçaların o günkü mevcut imalat tezgahları ile üretilmesi mümkün değildi. Bunun gerçekleştirilmesi için PARSONS CORPORATION ve MIT (Massachusetts Instute of Tecnnology) or tak çalışmalara başladı. 1952 yılında ilk olarak bir CINCINNATTI-HYDROTE L freze tezgahını Nümerik Kontrol ile teçhiz ederek bu alandaki ilk başa rılı çalışmayı gerçekleştirdiler. Bu tarihten itibaren pek çok takım tez gahı imalatçısı Nümerik Kontrollü tezgah imalatına başladı. İlk önceleri NC takım tezgahlarında vakumlu tüpler, elektrik röleleri, komplike kontro l ara yüzleri kullanılıyordu. Ancak bunların sık sık tamirleri hatta yen ilenmeleri gerekiyordu. Daha sonraları NC takım tezgahlarında daha kullan ışlı olan minyatür elektronik tüp ve yekpare devreler kullanılmaya başland ı. Bilgisayar teknolojisinde ki hızlı gelişmeler Nümerik Kontrollü sisteml eride etkilemiştir. Artık günümüzde NC tezgahlarda daha ileri düzeyde geli ştirilmiş olan entegre devre elemanları, ucuz ve güvenilir olan donanımlar kullanılmıştır. ROM (Read Only Memory) teknolojisinin kullanılmaya başlan lmasıyla da programların hafızada saklanmaları mümkün oldu. Sonuç olarak bu sistemli gelişmeler CNC' nin (Computer Numerical Control) doğmasına ön cülük etmiştir. CNC daha sonra torna, matkap vb. takım tezgahlarında yaygı n olarak kullanılmaya başlandı.